Excel document met Onderwijs-Besturen-Samenwerkingsverbanden-download-heel-Nederland

Download een Excel document met gegevens over alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs voor heel Nederland.

Het document is bijgewerkt met alle vestigingen, instellingen, besturen en samenwerkingsverbanden tot en met 3 januari 2023.

Het Excel document heeft 6 werkbladen met de volgende informatie:

  1. Definities van de onderwerpen.
  2. Gegevens per schoolbestuur in het primair en voortgezet onderwijs voor Nederland.
  3. Gegevens per samenwerkingsverband in het primair en voortgezet onderwijs voor Nederland.
  4. Totaal aantal leerlingen per bestuur per jaar (vanaf 2010 tot en met schooljaar 2022-2023).
  5. Personeel in FTE per school per jaar.
  6. Personeel in personen per school per jaar.

Gegevens per schoolbestuur in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs:

Bevoegd gezag nummer
Bevoegd gezag naam
Soort onderwijs
Aantal scholen
Aantal vestigingen
Leerlingen PO
Leerlingen VO
Leerlingen totaal
Denominatie
Straatnaam
Huisnummer-toevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Gemeentenaam
Provincienaam
Internetadres
Telefoonnummer
Vestigingsnummers
Administratiekantoornummer
Kvk-nummer
Straatnaam correspondentieadres
Huisnummer-toevoeging correspondentieadres
Postcode correspondentieadres
Plaatsnaam correspondentieadres
Bestuursnaam
Gemeentenummer
Provincienummer

(De administratieve indeling in het onderwijs is dat 1 schoolbestuur (bevoegdgezag) leiding geeft aan 1 of meer scholen en dat elke school uit 1 of meer schoolvestigingen bestaat. Idealiter wordt iedere locatie waar les wordt gegeven ook als separate schoolvestiging geadministreerd. Dit is niet altijd het geval, soms komen de administratieve vestigingen en de logische vestigingen (aparte schoollocaties met een eigen naam) niet overeen. In dat geval zijn de gegevens (zoals het aantal leerlingen of de gemiddelde eindtoetsscore) niet apart herkenbaar en zijn alleen totalen en gemiddelden over de tot 1 administratieve vestiging gecombineerde locaties beschikbaar.)

Gegevens per samenwerkingsverband in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs:

Administratienummer
Samenwerkingsverband
Aantal besturen
Aantal scholen
Aantal vestigingen
Leerlingen PO
Leerlingen VO
Leerlingen totaal
Adres
Postcode
Plaatsnaam
Provincienaam
Internet
Besturen
Scholen
Vestigingen
Bevoegd gezag
Correspondentieadres
Postcode correspondentieadres
Plaats correspondentieadres

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook de andere downloads met data voor heel Nederland.