Download Corona cijfers: Excel document met het aantal bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen per gemeente per dag.

Coronagegevens van het CBS, ECDC, LCPS, NICE & RIVM, dagelijks verzameld en bijgewerkt.

Corona per gemeente per dag: Bevestigde besmettingen, in het ziekenhuis opgenomen patiënten en sterfte op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM. Daarnaast met data van het CBS, ECDC, LCPS en stichting NICE.

Download hier de volgende gegevens op losse werkbladen in één Excel document:

 1. Het totaal aantal bevestigde besmettingen (positieve tests) met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina AlleCijfers.nl: Bevestigde besmettingen met het Coronavirus per regio.
 2. Het totaal aantal opgenomen patiënten met het Coronavirus per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina over Ziekenhuisopnames met het Coronavirus per regio op AlleCijfers.nl.
 3. Het totaal aantal overleden patiënten met het Coronavirus per dag voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina met het aantal Overleden patiënten met het Coronavirus per regio op AlleCijfers.nl.
 4. Het wekelijkse aantal overledenen ongeacht de overlijdensoorzaak voor Nederland en per provincie en gemeente. Dit zijn de gegevens zoals weergegeven op de pagina met het aantal overledenen per regio per week op AlleCijfers.nl.
 5. Het aantal uitgevoerde Corona tests en het aantal & percentage positieve testuitslagen (voor Nederland als geheel). Dit zijn de gegevens zoals gebruikt voor de grafiek over het aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve testuitslagen op AlleCijfers.nl.
 6. Het aantal patiënten op de Intensive Care (IC): aantallen op de IC aanwezig, opgenomen, overleden en de IC verlaten (voor Nederland als geheel). Dit zijn de gegevens zoals gebruikt voor de grafieken over het aantal patiënten op de Intensive Care op AlleCijfers.nl.
 7. Gegevens van het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het doel van het LCPS is om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk spreiden over heel Nederland. Het LCPS verzamelt hiertoe diverse gegevens en een landelijke cijfers op basis daarvan worden regelmatig gepubliceerd.
 8. De vrouw-man-verdeling van bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten.
 9. De leeftijdsverdeling van bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten.
 10. Corona statistieken per land wereldwijd: aantal besmettingen en overledenen per land op basis van de ECDC gegevens zoals dagelijks gepubliceerd.

Bijwerkfrequentie:

Het RIVM, ECDC en de stichting NICE publiceren dagelijks Corona gegevens. De Excel werkbladen worden daarmee dagelijks rond 14:15 uur bijgewerkt. Het CBS publiceert de gegevens over sterfte wekelijks. Het Excel werkblad wordt daarmee wekelijks op vrijdagmiddag bijgewerkt. De download-link geeft steeds toegang tot de meest recente versie van het document.

Opmerkingen bij de cijfers:

 1. Het aantal per regio per dag is het totaal (cumulatief). In principe kan het totaal van dag op dag slechts toenemen. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het totaal voor een gemeente op een dag weer daalt. Dit betreft naar alle waarschijnlijkheid correcties. Een toelichting hierop is niet bekend.
 2. Er kan een klein verschil bestaan tussen het aantal meldingen of patiënten per provincie in de werkbladen en het aantal dat door het RIVM wordt vermeld. Dit komt doordat het totaal per provincie in dit Excel document is bepaald door de cijfers voor alle gemeenten per provincie te sommeren. Het RIVM publiceert alleen cijfers per gemeente, niet per provincie. In de gemeentecijfers per dag is de gemeente soms echter onbekend. Deze zijn in de tabel meegenomen met als regio “Onbekend” maar ontbreken in de som per provincie.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Gebruikte bronnen:

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

Zijn deze gegevens nuttig?

Je steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) is van harte welkom! Zie: https://allecijfers.nl/bedankt/