Een schat aan informatie per basisschool in duidelijke grafieken:

Er is voor (nagenoeg) iedere basisschool een rapportage voor schooljaar 2018-2019 beschikbaar met informatie over de volgende onderwerpen:

  • Leerlingaantallen met de groei of krimp per schooljaar, een prognose van het aantal leerlingen voor de komende 20 jaar en leerlingen naar gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs.
  • Schoolresultaten in de vorm van uitstroom naar de middelbare school, gemiddelde eindtoetsscores, referentieniveaus voor rekenen & taal en zittenblijvers.
  • Omgevingsinformatie zoals de leeftijdsverdeling van jongeren, het aantal geboorten per 1000 inwoners, het percentage gehuwde inwoners, het percentage huishoudens met kinderen, inkomens- en migratiegegevens en het gebruik van jeugdzorg.
PDF download basisscholen: afbeelding van de PDF met 19 pagina's en 26 grafieken met heel veel informatie per basisschool.
Alle pagina’s van de rapportage per basisschool in 1 afbeelding.

De informatie wordt op meerdere manieren getoond:

  • Voor meerdere schooljaren.
  • In aantallen en percentages.
  • In een regionale vergelijking van de 10 dichtstbijzijnde basisscholen en scholen in de gemeente, provincie of heel Nederland.
  • De statistieken voor de buurt van de school worden in vergelijking tot de wijk, gemeente en heel Nederland getoond.

De rapportage is gemaakt in samenwerking met Sardes, Onderzoeks- en adviesbureau voor de educatieve sector.

In het rapport wordt een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen gecombineerd. Gegevens zijn vergelijkbaar gemaakt, zowel in de tijd als in de regio. De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

Gebruik de zoekfunctionaliteit om het rapport voor een specifieke school te vinden of bekijk deze voorbeelden:

Rapportage Basisschool De Wereldwijzer Utrecht

Download de uitgebreide PDF rapportage over basisschool De Wereldwijzer.

€19,95

Rapportage Basisschool Kind Centrum Werelds in Vianen

Download de uitgebreide PDF rapportage over basisschool Kindcentrum Werelds.

€19,95