Download de buurt rapportage met een schat aan informatie in 100 kaarten en grafieken.

Download deze PDF rapportage gratis als voorbeeld.

+ Héél véél informatie over de buurt en de omgeving van de buurt.
+ Met regionale vergelijkingen tussen de gemeente, wijk en buurt.
+ Als PDF document, makkelijk om te bewaren, te delen en te printen.
+ Met 100 kaarten en grafieken!

De rapportage bevat 100 kaarten en grafieken met informatie over de volgende onderwerpen:

 • Inwoners: aantallen, leeftijden, verdeling mannen en vrouwen, burgerlijke staat, migratie achtergrond.
 • Omgeving: dichtheid bevolking, addressen, auto’s, mate van stedelijkheid.
 • Huishoudens: huishoudens met of zonder kinderen en eenspersoonshuishoudens.
 • Woningen: woningvoorraad, WOZ woningwaarde, verdeling woningen naar eigendom, naar type en naar bouwjaar.
 • Adressen: informatie op basis van de BAG. Gegevens over de bouwperiode en gebruiksdoelen.
 • Veiligheid & criminaliteit: geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners per jaar.
 • Economie: bedrijfsvestigingen, onderverdeeld naar 7 sectoren en totaal.
 • Inkomen: inkomensontvangers en actieven, gemiddeld bruto jaarinkomen, aandeel in hoogste en laagste inkomens, mate van gebruik van sociale zekerheid.
 • Overige onderwerpen: aardgas- en elektriciteitsverbruik, informatie over de personenauto’s.
 • Gezondheid: gegevens uit de gezondheidsmonitor die door het RIVM in samenwerking met de GGD’en zijn uitgevoerd.

De informatie wordt op meerdere manieren getoond:

 • In een regionale vergelijking tussen de buurt, wijk, gemeente en heel Nederland.
 • Uitgezet in de tijd om trends over de jaren weer te geven.
 • Met taartdiagrammen, (gestapelde)staafgrafieken, lijngrafieken en kaarten. Kaarten tonen met kleuren het verschil tussen de buurten. Op de kaart worden de buurten van de wijk of gemeente getoond dan wel de omliggende buurten. Bij gemeenten met meer dan 22 buurten is gekozen voor een vergelijking tussen de buurten binnen een wijk. Bij een wijkindeling met slechts enkele buurten is gekozen voor een vergelijkingskaart van de buurt met alle direct aangrenzende buurten.
 • In aantallen, percentages en kengetallen.

Beschikbare informatie:

Deze rapportage is gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn vergelijkbaar gemaakt, zowel in de tijd als in de regio. De belangrijkste dataleveranciers zijn het CBS, het RIVM en het Kadaster. De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

Alle gegevens over de buurten, wijken en woonplaatsen per gemeente in diverse handige Excel overzichten.