Download het Excel document met met meer dan 250 onderwerpen per gemeente, wijk en buurt voor heel Nederland met handige overzichten van de meest recent beschikbare gegevens en alle gegevens per jaar sinds 2013.

Gecombineerde gegevens uit diverse bronnen over een lange periode voor meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Op basis van de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS per 2022. Bij de regionale indeling van 2022 zijn er 12 provincies, 345 gemeenten, 3.340 wijken en 14.317 buurten in Nederland.

Met alle meest recente gegevens tot en met 22 december 2022 voor meer dan 100 demografische onderwerpen, plus meer dan 100 nabijheidsstatistieken en het aantal adressen, panden en percelen op basis van Kadaster data.

De gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn voor heringedeelde gemeenten, wijken en buurten berekend met behulp van geografische bestanden van het CBS en de adresgegevens van het Kadaster. Op deze manier zijn gemeenten, wijken en buurt in de tijd vergelijkbaar gemaakt. De gegevens zijn verder aangevuld met statistieken voor Nederland, de provincies en de gemeenten van 1995 tot en met 2022.

De gegevens zijn opgenomen in een handig Excel document met de volgende werkbladen:

 • Inhoudsopgave.
 • Definities van alle onderwerpen.
 • Meest recente data: de meest recent beschikbare data voor alle onderwerpen per regio (Nederland, provincie, gemeente, wijk en buurt).
 • Een overzicht met per onderwerp per jaar voor hoeveel regio’s er gegevens beschikbaar zijn.
 • Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare data per jaar voor alle onderwerpen per regio (Nederland, provincie, gemeente, wijk en buurt).

Schermopname van het document met gemeente, wijk en buurtdata. Klik rechtsonder voor weergave in groot formaat.

De download bevat ook nog:

 1. Een document met alle gegevens uit de 2 meest recente gezondheidsmonitoren van het RIVM per gemeente, wijk en buurt (data uit 2016 en 2020 voor de gemeente, wijk, buurt indeling van 2022).
 2. Een document met “regionale statistieken”. Dit document biedt een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal inwoners en woningen per regio van het CBS voor de gemeente, wijk en buurt indeling van 2022. Weergegeven voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en viercijferige postcode in Nederland.
 3. De eerdere versies van de Excel documenten met alle gemeente, wijk en buurt data zoals die voor de gemeente, wijk buurt indelingen van 2018, 2019, 2020 en 2021 bekend waren.

Gratis voorbeeld:

Deze download voor Nederland bevat 2 documenten die qua structuur ook in de download per gemeente voorkomen. Het zijn de documenten #1 met alle gemeente, wijk en buurt data  en #7 met de gegevens uit de gezondheidsmonitor per gemeente, wijk en buurt. Deze 2 documenten voor Nederland hebben dezelfde structuur als de documenten in de gratis voorbeeld download voor één gemeente.

De meeste andere documenten uit de download per gemeente zijn ook los te koop voor heel Nederland. Bij een download per gemeente ontvang je alle documenten met alleen de data voor één gemeente. Bij deze download voor Nederland ontvang je de data voor alle gemeenten, wijk en buurten maar alleen de documenten #1 en #7.

Bronnen en definities:

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. Tabellen met gemeente, wijk en buurt data per jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 2. Tabellen met nabijheidsstatistieken per jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 3. Tabellen met gemeente, provincie en landelijke data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 4. De gemeente, wijk en buurtkaarten van het CBS met de meest recente indeling.
 5. De gezondheidsmonitor van het RIVM.
 6. De adres-, perceel- en pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de perceelgegevens uit de BRK van het Kadaster.
 7. Data over energielabels per adres van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 8. Data over misdrijven per gemeente, wijk en buurt van de Politie.
 9. Verkeersongevallen per locatie van Rijkswaterstaat.

De bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd. De definities van de onderwerpen zijn op een apart werkblad van de het Excel document te vinden.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook de andere downloads met data voor heel Nederland.