PDF download basisscholen: afbeelding van de PDF met meer dan 70 grafieken met heel veel informatie per basisschool.

Download de PDF rapportage over Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer Heerlen:

+ Met héél véél data over de schooljaren 2010-2011 t/m 2023-2024.
+ Met informatie over leerlingen, schoolresultaten en de omgeving van de school.
+ Met vergelijkingen met scholen dichtbij en in de gemeente, provincie en Nederland.
+ Als PDF document, makkelijk om te bewaren, te delen en te printen.
+ Met meer dan 100 diagrammen en grafieken!

Download deze uitgebreide rapportage en ontvang veel extra informatie ten opzichte van de schoolpagina op AlleCijfers.nl. Dit PDF-bewaar-document kan eenvoudig via WhatsApp of e-mail gedeeld worden en is geschikt om op A4 formaat af te drukken.

Inclusief 21% BTW
Of bekijk eerst de gratis voorbeeld rapportage (met het PDF document in dezelfde structuur, alleen met gegevens over een andere school als voorbeeld).

De rapportage bevat meer dan 100 grafieken met informatie over de volgende onderwerpen:

 • Leerlingaantallen met de groei of krimp per schooljaar, leerlingen naar leeftijd en naar postcode van het huisadres van de leerlingen, een prognose van het aantal leerlingen voor de komende 20 jaar en leerlingen naar gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs.
 • Vergelijkingsgroep van scholen: een tabel met de 20 dichtstbijzijnde scholen en een kaart met de 10 dichtstbijzijnde scholen.
 • Schoolresultaten in de vorm van:
  • Uitstroom naar de middelbare school,
  • Gemiddelde scores voor de eindtoets,
  • Referentieniveaus voor rekenen & taal,
  • Zittenblijvers.
 • Omgevingsinformatie zoals de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school, de leeftijdsverdeling van jongeren, het aantal geboorten in de buurt van de school, het percentage gehuwde inwoners, het percentage huishoudens met kinderen, inkomens- en migratiegegevens en het gebruik van jeugdzorg.

De informatie wordt op meerdere manieren getoond:

 • Voor meerdere (school)jaren: van schooljaar 2010-2011 tot en met 2023-2024.
 • In aantallen en percentages.
 • In een regionale vergelijking van de 10 dichtstbijzijnde basisscholen en scholen in de gemeente, provincie of heel Nederland.
 • In vergelijking tot het gemiddelde voor scholen in de nabije omgeving, provincie of heel Nederland.
 • De statistieken voor de buurt Egstraat en omgeving worden in vergelijking tot wijk Heerlerbaan-Schil, gemeente Heerlen en heel Nederland getoond.

Beschikbare informatie:

Download gratis een voorbeeld van de basisschool-rapportage. De structuur van het rapport is voor iedere school identiek. Alleen de beschikbare gegevens verschillen.

Deze rapportage is gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn vergelijkbaar gemaakt, zowel in de tijd als in de regio.

Openbare data kunnen helpen om de onderwijsorganisatie en omgeving in kaart te brengen. Goede duiding is daarbij van belang. Bij de ontwikkeling van dit rapport is onderwijsadviesbureau Sardes betrokken geweest. De adviseurs van Sardes gaan graag in gesprek over wat deze data (kunnen) betekenen voor de organisatie en strategische keuzes.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met alle brongegevens voor het onderwijs in de gemeente Heerlen in Excel documenten.

De PDF-buurt rapportage voor de buurt Egstraat en omgeving.