Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met uitgebreide informatie per gemeente.

Download eersteklas informatie over meer dan 100 onderwerpen per gemeente:

+ Krijg alle gemeente, woonplaats, wijk en buurt data voor ruim 100 onderwerpen.
+ Kies zelf wijken en buurten en vergelijk deze in grafieken en handige overzichten.
+ Selecteer adressen uit de lijst met alle adressen op basis van wijken en buurten.
+ Ontvang een kenmerken-analyse, postcode informatie, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
+ De data zijn bijgewerkt tot en met 17 juni 2024.

De downloads bestaan uit minimaal tien Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente.

Deze download is gratis als voorbeeld en bevat een van elke type document een voorbeeld voor een andere gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. De download bevat minimaal tien Excel documenten. De meeste documenten bevatten meerdere werkbladen. Bij gemeenten met regionale indelingswijzigingen zijn er elf documenten.

Documenten in deze download:

Één: Een document met alle gemeente, wijk en buurt data over meer dan 100 onderwerpen per gemeente. Voor nieuw gevormde gemeenten en gewijzigde wijken en buurten zijn de historische gegevens waar mogelijk berekend. Het Excel document bevat meerdere meerdere handige presentaties van de informatie:

  1. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
  2. Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
  3. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Het document bevat een inhoudsopgave met snelkoppelingen naar alle verschillende overzichten. En er is een werkblad met de definities van alle onderwerpen.

Twee: Een document met postcodegegevens met meer dan 100 onderwerpen en een koppeling aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten per viercijferige (numerieke) postcode per gemeente.

Per postcode worden meer dan 100 onderwerpen getoond in de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen (aandeel hoge inkomens), personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen.

Daarnaast wordt per postcode getoond in welke woonplaats(en), wijk(en) en buurt(en) de postcode voorkomt. En er wordt getoond hoeveel adressen er bestaan voor iedere combinatie van de postcode met de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten. Hiertoe zijn alle postcodes aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten gekoppeld op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster en de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er is ook een download met alle postcodegegevens voor heel Nederland.

Drie: Een document met alle gegevens voor de woonplaatsen in de gemeente. Merk op: dit is alleen van toepassing bij gemeenten met meer dan één woonplaats. Bij gemeenten met één woonplaats zijn de cijfers per onderwerp voor de woonplaats identiek aan de cijfers voor de gemeente. De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van de officiële gemeente, wijk en buurten statistieken. De koppelingen en rekendetails zijn op een apart werkblad in het Excel document opgenomen. Het aantal woonplaatsen per gemeente varieert van 1 tot 81. Bekijk ook de download met de gegevens voor alle woonplaatsen in Nederland.

Download een schat aan informatie van diverse officiële dataleveranciers!

Vier: Een document met alle adresgegevens voor de gemeente. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. De adressen zijn toegekend aan de woonplaatsen, wijken en buurten op basis van de meest recente geografische indeling van het CBS. Het document bevat een werkblad met alle definities, een werkblad met alle detail adresgegevens en drie werkbladen met adres-statistieken per regio, bouwperiode en gebruiksdoel van de adressen.

“Het adressenbestand in combinatie met de kenmerken per postcode, wijk of buurt is ideaal om onze doelgroep een direct mail te sturen.”

Brieven versturen aan de juiste adressen in de gemeente? Deze download is zeer geschikt als basis voor een effectieve post mailing. Gebruik de documenten met alle kenmerken per postcode of per wijk en buurt om gebieden te selecteren. En selecteer deze gebieden eenvoudig in het adressenbestand dankzij een koppeling van de lijst met adressen aan de wijken en buurten in de gemeente.

Het werkblad met de lijst met alle adressen in de gemeente toont per adres de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities, de woonplaats, het bouwjaar en het gebruiksdoel. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode, wijkcode en woonplaatscode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen zeer eenvoudig alle adressen voor 1 of meer eigenschappen getoond worden. Bijvoorbeeld: met een filter op gebruiksdoel en buurt kunnen eenvoudig alle adressen met een bepaalde functie (zoals gezondheidszorg) in een buurt gevonden worden. Er is ook een download met de lijst met alle adressen voor heel Nederland.

Vijf: Een document met alle geregistreerde misdrijven sinds 2012. De gegevens worden weergegeven per type delict, per jaar en per gemeente, wijk en buurt. Deze gegevens zijn verkregen uit het dataportaal van de politie.

Zes: Een document met gegevens uit de gezondheidsmonitor per wijk en buurt op basis van de indeling voor 2019. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2016. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan dit onderzoek hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan. Er zijn gegevens over Lichamelijke gezondheid, Psychische gezondheid, Sporten en bewegen, Drankgebruik, Eenzaamheid, Overgewicht en Mantelzorg. Het document bevat een werkblad met definities en drie werkbladen met gegevens naar inwoners per leeftijdsgroep: 19 jaar of ouder, 19 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.

Zeven: Een document met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente. Voor de recentere verkiezingen zijn ook de uitslagen per stembureau toegevoegd.

Acht: Een document met regionale statistieken: Een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal woningen en het inwoners (totaal en per leeftijdsgroep) van het CBS. De gegevens worden weergegeven voor Nederland en per provincie en voor de gemeente en voor de woonplaatsen, wijken, buurten en de postcodegebieden binnen de gemeente.

Negen: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar vanaf 1991 een werkblad met alle details per jaar.

Tien: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 33 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, bedrijven, migratie, woningen en bevolking.

Elf: Een analyse met kenmerken en ranglijsten van vergelijkbare onderwerpen voor de gemeente. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de provincie, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Dit document bevat ook aparte werkbladen met de ranglijst posities van de gemeente en wijken en buurten ten opzichte van de provincie en heel Nederland. Zo is te zien waar de gemeente hoog of laag scoort ten opzichte van de andere gemeenten in de provincie en heel Nederland. En voor wijken en buurten wordt de vergelijking gemaakt binnen de gemeente en met de provincie en heel Nederland.

Wat krijg je als je deze download koopt? Bekijk de video voor een overzicht van de documenten in de download:

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen de beschikbare gegevens verschillen. Niet alle onderwerpen zijn voor alle gemeenten gelijktijdig beschikbaar. En voor wijken en buurten met weinig inwoners kan informatie verborgen blijven in verband met privacyregels. En als er een herindeling van de regio’s heeft plaatsgevonden is originele historische brondata niet beschikbaar. In plaats hiervan worden de berekende gegevens dan getoond (in aantal gevallen bleek berekenen niet mogelijk en zal de historische informatie onvolledig zijn). Deze informatie wordt zo goed mogelijk op de pagina van elke gemeente download getoond.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen).

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Toelichting op de berekende gegevens: (alleen van toepassing bij indelingswijzigingen)

Door de herindelingen van gemeenten en het wijzigingen van de wijk en buurt indelingen binnen gemeenten wordt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor gewijzigde regio’s zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Nieuwe buurten zijn gekoppeld aan buurten op basis van de buurtindelingen in eerdere jaren. Om de buurtgegevens te koppelen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen? Om de gegevens vervolgens per onderwerp te berekenen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

Het totaal of gewogen gemiddelde van alle (gekoppelde en/of berekende) buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente en/of wijken. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp: Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd). Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

Bekijk ook: