Download de koppeling van postcode en huisnummer aan de officiële buurten voor alle adressen in Nederland met diverse andere onderwerpen als Excel document per provincie of als CSV bestand.

Alle Nederlandse adressen met pand en perceel, met woninggegevens en energielabel, en met gemeente, wijk en buurt. In Excel documenten per provincie en als CSV document voor heel Nederland.

Deze download geeft de gegevens van alle meer dan 9 miljoen adressen in Nederland. De adressen zijn verrijkt met de CBS buurt-, wijk- en gemeente waartoe ze behoren. Hierbij is de indeling van gemeenten, wijken en buurten van 2023 gebruikt. Daarnaast zijn diverse andere gegevens per adres toegevoegd zoals de gegevens per adres uit de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. De adressen zijn op 2 manieren beschikbaar: als CSV bestand en als Excel documenten.

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. De adres- en pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster tot en met juli 2024.
 2. De perceelgegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) tot en met juni 2024.
 3. De Energie Prestatie data van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van tot en met juli 2024.
 4. De gemeente, wijk en buurt kaarten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de indeling voor 2023.

De koppeling tussen het adres en de gemeente, wijk en buurtcode is gemaakt door de locatie op de kaart van ieder adres te vergelijken met de geografie van de buurten. Als een adres binnen een buurt valt dan is die buurtcode aan het adres toegevoegd. De wijken en gemeenten zijn verkregen door deze van de buurtcode af te leiden. Ook het waterschap per adres is op deze wijze afgeleid en toegevoegd.

Inclusief 21% BTW

Gebruik van de adresgegevens in Excel:

Alle gegevens staan in 1 “CSV bestand”. Dit bestand is komma gescheiden en kan in bijna alle programma’s voor automatisering of (geo)data eenvoudig worden ingelezen.

Het bestand is als geheel te groot om in Excel te openen. Excel kent een maximum van 1.048.576 rijen. Daarom zijn de adresgegevens ook opgesplitst in 16 aparte Excel documenten. Deze Excel documenten met adresgegevens zijn naast het CSV bestand onderdeel van deze download. Er zijn voor elke provincie 1 of 2 aparte Excel documenten met alle adressen per provincie (Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland tellen meer dan 1 miljoen adressen en zijn verder opgesplitst in een Excel document deel 1 en deel 2).

Gratis voorbeeld:

Bekijk een voorbeeld van de adresgegevens: het tiende document met de adresgegevens per gemeente uit de gratis voorbeeld download van de uitgebreide informatie per gemeente heeft dezelfde structuur als de documenten in deze download met de adresgegevens voor heel Nederland.

Selectie van adressen en/of koppeling van de adressen aan meer gegevens:

Op verzoek kunnen alle adressen voor een andere selectie geleverd worden (bijvoorbeeld alle adressen van een aantal gemeenten of alle adressen met het woningtype appartement). Bovendien kunnen specifieke buurtkenmerken (uit de meer dan 100 onderwerpen die per buurt bekend zijn) of gegevens per postcode waarover wij beschikken op verzoek worden gebruikt om een selectie te maken. Bijvoorbeeld adressen in buurten met relatief veel huishoudens met kinderen en een gemiddeld inkomen per inwoner dat tot de hoogste 30% behoort. De meeste selecties kunnen voor 180 Euro exclusief 21% BTW gemaakt worden.

Oprichtster Jasmijn van Opvangservice Nanny Nina over de selectie van adressen die zij heeft afgenomen: “We zijn fantastisch geholpen met het aanleveren en structureren van onze data. Wouter van OpenInfo adviseert, is snel, denkt mee, is betrouwbaar en ontzettend prettig in de communicatie. Wij werken zeker in de toekomst nog eens samen! Voor referenties ben ik telefonisch bereikbaar.”

Gegevens per adres:

Per adres zijn onder andere de volgende gegevens beschikbaar:

 • Straat (in de BAG is de benaming hiervoor “openbare ruimte”)
 • Huisletter: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
 • Huisnummer: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
 • Huisnummertoevoeging: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
 • Postcode in zes posities (per postcode zijn gegevens over diverse onderwerpen beschikbaar zoals het aantal inwoners naar leeftijd of de gemiddelde WOZ waarde die per adres niet bekend zijn. Deze gegevens kunnen als maatwerk eventueel aan de adresgegevens toegevoegd worden).
 • Woonplaats.
 • Gebruiksdoel(en).
 • Type adres: Verblijfsobject, Standplaats of Ligplaats.
 • Bouwjaar.
 • Type woning (appartement,  hoekwoning,  twee-onder-één-kapwoning,  tussen- of geschakelde woning,  vrijstaande woning). Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald en kon niet altijd bepaald worden waardoor het voor ongeveer 87% van de adressen beschikbaar is.
 • De oppervlakte van het verblijfsobject op een adres (oppervlakte verblijfsobject / oppervlakte adresseerbaarobject) in m2.
 • De oppervlakte van het pand in m2.
 • De omtrek van het pand.
 • De omtrek van het perceel.
 • X en Y coördinaten van het adres. Deze coördinaten zijn in het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
 • Buurtcode en naam van de buurt.
 • Wijkcode en naam van de wijk.
 • Gemeentecode en naam van de gemeente.
 • Provinciecode en naam van de provincie.
 • Waterschapscode en naam van het waterschap.
 • Unieke identificatie van de openbare ruimte, het adresseerbaarobject (verblijfsobject, standplaats of ligplaats), het pand en het perceel.
 • Pand energielabel (voor meer dan 50% van de adressen in Nederland is een geregistreerd energielabel bekend, voor zoveel mogelijk van de adressen waar geen energielabel bekend is wordt het voorlopige energielabel getoond, zie onderstaande paragraaf over de energielabels per adres voor een verdere toelichting).
 • Pand energieindex, sommige adressen hebben ook een energie-index: die is vastgesteld door een energie-adviseur en meet uitgebreider hoe zuinig de woning is.
 • Berekeningstype energielabel: omschrijving van de gebruikte methodiek met versie en datum waarmee het energielabel is bepaald. Voor de data die vanuit de oude RVO dataset van augustus 2020 is toegevoegd is vanuit de RVO geen berekeningstype bekend. Daarom is voor die energielabels ‘Voorlopig’ toegevoegd als er geen opnamedatum bekend is en ‘Definitief’ als er wel een opnamedatum bekend is.
 • Opnamedatum energielabel: de opname datum van het energielabel (bijna altijd gelijk of bijna gelijk aan de registratiedatum, de registratiedatum is in deze dataset niet meegenomen om ruimte te besparen). Een energielabel is tot 10 jaar na de opnamedatum geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de 10 jaar verstreken is. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden dient nieuw energielabel aangevraagd te worden.
 • Pand gebouwklasse: gebouwklasse van een pand zoals voor de Energie Prestatie in gebruik (Woning of Utiliteitsgebouw).
 • Gebouwtype (zoals voor sommige rijen vanuit de data met energielabels per adres beschikbaar).
 • Gebouwsubtype (zoals voor sommige rijen vanuit de data met energielabels per adres beschikbaar).
 • SBI code (SBI code zoals voor sommige rijen vanuit de data met energielabels per adres beschikbaar. Er zijn nog 25 andere onderwerpen in de data per energielabel beschikbaar. Om ruimte te besparen zijn die in deze dataset niet meegenomen. Mogelijke extra onderwerpen per adres zijn: opnametype, energielabel_is_prive, is_op_basis_van_referentie_gebouw, meting_geldig_tot, registratiedatum, projectnaam en projectobject (voor adressen met een status vergunningsaanvraag) , pand gebruiksoppervlakte, energiebehoefte, eis_energiebehoefte, primaire_fossiele_energie, eis_primaire_fossiele_energie, primaire_fossiele_energie_EMG_forfaitair, aandeel_hernieuwbare_energie, eis_aandeel_hernieuwbare_energie, aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair, temperatuuroverschrijding, eis_temperatuuroverschrijding, warmtebehoefte, energieindex_met_EMG_forfaitair).

De definities en de bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

De download bevat de volgende documenten:

 1. Adresgegevens heel Nederland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (CSV formaat).
 2. Adresgegevens provincie Groningen: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 3. Adresgegevens provincie Flevoland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 4. Adresgegevens provincie Friesland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 5. Adresgegevens provincie Drenthe: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 6. Adresgegevens provincie Overijssel: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 7. Adresgegevens provincie Gelderland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 8. Adresgegevens provincie Gelderland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 9. Adresgegevens provincie Utrecht: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 10. Adresgegevens provincie Noord-Holland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 11. Adresgegevens provincie Noord-Holland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 12. Adresgegevens provincie Zuid-Holland-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 13. Adresgegevens provincie Zuid-Holland-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 14. Adresgegevens provincie Zeeland: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 15. Adresgegevens provincie Noord-Brabant-deel-01: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 16. Adresgegevens provincie Noord-Brabant-deel-02: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 17. Adresgegevens provincie Limburg: de combinatie van alle adressen uit de BAG van juli 2024 met onder andere: de percelen uit de BRK van juni 2024, energieprestatie data per adres van het RVO van juli 2024 en de gemeente, wijk en buurtindeling van het CBS voor 2023 (Excel formaat).
 18. Een document met “regionale statistieken”. Dit document biedt een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal inwoners per leeftijdsgroep en het aantal woningen per regio van het CBS. Deze aantallen zijn beschikbaar voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en per postcode van 4, 5 en 6 posities. Hierbij is de gemeente, wijk en buurt indeling van 2023 gebruikt.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Energielabels per adres:

Wil je weten wat de energielabels zijn per adres? Kies dan voor deze dataset. Naast de geregistreerde energielabels bevat de dataset ook de voorlopige (gemodelleerd berekende energielabels) voor de adressen zonder definitief label. Zo weet je van zoveel mogelijk panden en woningen wat de energielabels zijn.

Energielabels per adres: de geregistreerde energielabels in Nederland met per gebouw de meest recente registratie op basis van de EP-online. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels kunnen registreren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert deze database.

Voor adressen waar op dit moment geen geldige registratie bekend is zijn de gegevens van augustus 2020 gebruikt om deze aan te vullen. In deze dataset uit augustus 2020 zijn ook de voorlopige energielabels die iedere woning in 2015 heeft gekregen bekend. Dit voorlopige energielabel is toegevoegd voor adresssen zonder geregistreerd energielabel. Het voorlopige energielabel was slechts een inschatting van het te verwachten energielabel. De voorlopige, gemodelleerde, energielabels geven per adres aan wat het label is op basis van kenmerken van het pand, zoals het gebouwtype en het bouwjaar. De voorlopige energielabels worden door de RVO niet meer gebruikt omdat deze gebruikte methode een verkeerd beeld van de woning kan geven.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning of utiliteitsgebouw is. Hoe minder fossiele energie (meestal aardgas) de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. A++++ is het beste label, G het slechtste. Goede isolatie geeft een beter energielabel, meer hernieuwbare energie ook (bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp). Voor de energielabels van woningen die vóór 2021 zijn geregistreerd geldt dat A het beste label is en G het slechtste.

Bekijk ook de andere downloads met data voor heel Nederland.

Op deze pagina: Koppeling van PC6 en huisnummer aan buurten voor alle BAG adressen in Nederland als CSV bestand of Excel documenten.