Download het Excel document met alle numerieke postcodes voor heel Nederland met bijbehorende gemeente, wijken en buurten plus meer dan 100 onderwerpen die over de postcode bekend zijn.

Excel document met gegevens voor de postcodes in Nederland:

+ Meer dan 100 onderwerpen voor meer dan 4.000 numerieke postcodes in Nederland.
+ Extra diepgang over inwoners naar leeftijdsklasse en migratieachtergrond.
+ Tien onderwerpen voor de meer dan 450.000 postcodes van zes posities in Nederland.
+ Gegevens over het aantal adressen per combinatie van postcode en gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten.

Dit document bevat een schat aan informatie over de numerieke (viercijferige) postcodes in Nederland:

 • Er worden per postcode gegevens getoond voor meer dan 100 onderwerpen. Er zijn meer dan 4.000 numerieke postcodes in Nederland. Per postcode zijn meer dan 100 onderwerpen beschikbaar in de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen (aandeel hoge inkomens), personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen.
 • Een werkblad met het aantal inwoners per leeftijdscategorie per numerieke postcode (PC4) per jaar in de periode 2011-2022. Het Excel filter is standaard geactiveerd voor het jaar 2022.
 • Een werkblad met een verdeling van de inwoners per postcode naar migratieachtergrond.
 • Daarnaast wordt per postcode getoond in welke gemeente, woonplaats(en), wijk(en) en buurt(en) de postcode voorkomt. En er wordt getoond hoeveel adressen er bestaan voor iedere combinatie van de postcode met de gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten. Hiertoe zijn alle postcodes aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten gekoppeld op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster en de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het document bevat ook nog een werkblad met alle zescijferige (volledige) postcodes in Nederland met gegevens over 10 onderwerpen (Inwoners, Mannen,  Vrouwen , 0-14 jaar, 15-24 jaar, 25-44 jaar, 45-64 jaar, 65 jaar en ouder, Huishoudens, Woningen). Deze gegevens gelden voor 2018. Meer dan 20 extra onderwerpen, zoals het percentage koop- en huurwoningen, het mediaan huishoudinkomen en woningwaarde, zijn als maatwerk leverbaar.

Het postcode document bevat werkbladen met:

 1. De inhoudsopgave.
 2. De definities per onderwerp.
 3. De meest recente gegevens per numerieke postcode per onderwerp (dit werkblad telt 136 kolommen en 4067 rijen: 135 onderwerpkolommen voor elk van de 4066 postcodes).
 4. Een lijst met de volledige postcodes van zes posities in Nederland met daarbij tien onderwerpen per postcode voor 2018.
 5. Het aantal inwoners per vijfjarige leeftijdsgroep per numerieke postcode per jaar voor de periode 2011 tot en met 2022.
 6. Het aantal inwoners naar migratieachtergrond per numerieke postcode in 2021.
 7. De beschikbare gegevens voor 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 per numerieke postcode per onderwerp.
 8. Een overzicht van de gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten per numerieke postcode waarin de postcode voorkomt.
 9. Het aantal adressen per combinatie van gemeente, woonplaats, wijk of buurt en numerieke postcode.
 10. De gegevens voor enkele uitzonderingen waarvan de numerieke postcode niet in de primaire gemeente valt (320 adressen van meer dan 9 miljoen adressen in Nederland in totaal).

Klanten over deze download:

“De gegevens per postcode zijn zeer geschikt om doelgroepselecties in ons online advertentieplatform te maken. Op deze manier richten we onze advertenties eenvoudig op de meest interessante postcodes .”
“De koppeling van postcodes aan woonplaatsen is ideaal om onze vertegenwoordigers aan de gegevens uit ons klantensysteem te koppelen”.

Gratis voorbeeld:

Het document met postcodegegevens voor Nederland heeft dezelfde structuur als de documenten met postcodedata per gemeente. Download gratis een voorbeeld van het document per gemeente (document #8 ‘ postcodedata-gemeente-…’  in de download). Merk op: per gemeente worden voor alle volledige postcodes meer dan 30 onderwerpen getoond. In deze download voor Nederland zijn dat er 10. De meer dan 20 extra onderwerpen kunnen eventueel als maatwerk tegen een meerprijs aan het document toegevoegd worden.

Bronnen en definities:

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

 1. Postcodetabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met leeftijdsgegevens voor 2010 tot en met 2022.
 2. Postcodetabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met migratiegegevens voor 2021.
 3. De postcodekaarten van het CBS met de gegevens voor 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.
 4. De aangekochte postcode zes postcodekaart van het CBS met gegevens over 2018 (versie 3).
 5. De adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster, gegevens van juli 2022.
 6. De gemeente, wijk en buurtkaarten van het CBS met de meest recente indeling (2022).

De bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd. De definities van de onderwerpen per postcode zijn op deze pagina en op het eerste werkblad van de postcode-download te vinden.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook de andere downloads met data voor heel Nederland.

Op deze pagina: Gegevens voor alle postcodes in Nederland als Excel document. #Postcodedata