Afbeelding van het te downloaden Excel document met onderwijslocaties met veel extra data voor heel Nederland.

Download eersteklas informatie over het onderwijs:

+ Besturen, instellingen, vestigingen en opleidingen, stand 1 mei 2024.
+ Adresgegevens, websites, Kadaster data per locatie.
+ Leerling- en studentenaantallen tot en met schooljaar 2023-2024.

Inclusief 21% BTW

Scholen, vestigingen & onderwijslocaties voor heel Nederland met geografische coördinaten, gemeente- wijk- buurtindeling, Kadaster data en leerlingaantallen:

Deze download biedt alle onderwijslocaties in Nederland met veel extra informatie in een Excel document. Het Excel document bestaat uit meerdere werkbladen. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden daarbij de vestigingen met adressen en het aantal leerlingen getoond. Voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) worden alle opleidingen opgesomd met daarbij het aantal studenten. Hierbij is een opleiding gedefinieerd als de combinatie van aanbieder en het adres waarop de opleiding beschikbaar is. Voor het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het Wetenschappelijk Onderwijs (WO, universiteiten) worden de adressen per instelling getoond en worden de opleidingen per instelling weergegeven. Daarbij wordt het aantal ingeschreven studenten per opleiding vermeld. Bekijk de inhoud en de structuur van deze download voor heel Nederland door het eerste document uit de gratis voorbeeld download met onderwijsinformatie per gemeente te downloaden.

De locatiedata in dit document komen uit meer dan 10 bronnen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze zijn verrijkt met andere datasets van DUO en met data van het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de websites van de onderwijslocaties. De extra DUO data is gebruikt voor het aantal leerlingen en studenten per instelling, vestiging of opleiding. Vanuit het CBS zijn de buurt, wijk en gemeente waar de onderwijslocaties zich bevinden toegevoegd. De Kadaster data zijn gebruikt om gegevens over het verblijfsobject, het pand en het perceel waar de onderwijslocatie zich bevindt toe te voegen, zoals oppervlakte en pandbouwjaar.

De download bevat ook nog een document met “regionale statistieken”. Dit document biedt een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal inwoners per leeftijdsgroep en het aantal woningen per regio van het CBS. Deze aantallen zijn beschikbaar voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en postcode van 4, 5 en 6 posities. Hierbij is de gemeente, wijk en buurt indeling van 2023 gebruikt.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

Het document “Onderwijslocaties met veel extra data” dat onderdeel is van de gratis voorbeeld download met informatie over het onderwijs per gemeente is nagenoeg gelijk is aan deze download voor heel Nederland en kan gratis als voorbeeld gedownload worden om een goed beeld te krijgen van de te ontvangen informatie.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook de andere downloads met data voor heel Nederland.