Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met onderwijs informatie per gemeente.

Download eersteklas informatie over het onderwijs in de gemeente Valkenswaard en omgeving, met:

+ De gegevens van alle onderwijsorganisaties met veel extra data, stand 1 juli 2024.
+ Leerlingaantallen naar leeftijd of leergang en naar postcode van de huisadressen.
+ Schoolresultaten zoals eindtoetsscores, zittenblijvers en slagingspercentages.
+ Personeelsgegevens en overzichten van de onderwijsinspectie.
+ Data over inwoners naar leeftijd en diverse regionale statistieken voor de gemeente Valkenswaard.

De download geeft toegang tot zeven Excel-documenten met meerdere werkbladen met cijfers, definities en grafieken.

Documenten:

  1. Een overzicht van alle onderwijsorganisaties in de provincie Noord-Brabant, voor de situatie op 1 juli 2024. Van kinderopvang tot universiteit en van vestiging tot samenwerkingsverband, het overzicht is zeer compleet!
  2. Primair Onderwijs: leerlingaantallen en schoolresultaten zoals uitstroom, toetsscores, zittenblijvers en data van de onderwijsinspectie.
  3. Voortgezet Onderwijs: leerlingaantallen en schoolresultaten zoals opstroom en afstroom, slagingspercentages, examenprofielen en data van de onderwijsinspectie.
  4. Onderwijspersoneel per school in het PO, VO en MBO.
  5. Uitstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.
  6. Regionale statistieken met een overzicht van het aantal adressen, woningen en inwoners voor de gemeente Valkenswaard en alle gebieden binnen de gemeente.
  7. Leeftijdsgegevens met een bevolkingspiramide en vergelijkingen van de bevolkingsontwikkeling voor de gemeente Valkenswaard.

Download een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Valkenswaard:

Inclusief 21% BTW
Of bekijk eerst de gratis voorbeeld download (met alle documenten in dezelfde structuur, alleen met gegevens over het onderwijs in een andere gemeente als voorbeeld).

Een jaar lang alle updates:

Zorg dat je altijd over de nieuwste informatie beschikt! Voor €40 extra, heb je de mogelijkheid om je dataset actueel te houden. Je ontvangt dan een jaar lang toegang tot een online map. Met deze toegang heb je altijd de meest recente documenten van de gemeente Valkenswaard binnen handbereik. Onze gegevens zijn dynamisch en worden consequent verrijkt – sommige maandelijks, andere per kwartaal of jaarlijks, steeds wanneer deze beschikbaar komen. We controleren dagelijks op nieuwe updates en garanderen dat jouw documenten snel bijgewerkt worden zodra er verse data beschikbaar is. Activeer nu je toegang en blijf up-to-date!

De download bestaat uit zeven Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over het onderwijs in de gemeente Valkenswaard:

1. Onderwijsorganisaties met veel extra data:

Een overzicht van alle onderwijsorganisaties en opleidingen in de provincie Noord-Brabant, bijgewerkt tot en met 1 juli 2024.

Het document bevat 22 werkbladen, vanaf werkblad 4 is er een werkblad per soort onderwijs en per type onderwijs organisatie:

Werkblad(en) Onderwerp Inhoud
1 Inhoud Overzicht van de werkbladen.
2 Definities Definities van alle onderwerpen.
3 Overzicht Aantallen per soort onderwijs.
4 Kinderopvang Locaties.
5 Basis onderwijs Vestigingen.
6 Speciaal basis onderwijs Vestigingen.
7,8 Primair onderwijs Besturen, samenwerkingsverbanden
9,10,11 Voortgezet onderwijs Vestigingen, besturen, samenwerkingsverbanden.
12 Primair en voortgezet onderwijs Besturen van samenwerkingsverbanden.
13,14,15 Middelbaar beroeps onderwijs Opleidingen, instellingen, besturen.
16,17,18, 19 Hoger beroeps onderwijs Opleidingen, PABO, instellingen, besturen.
20,21,22 Wetenschappelijk onderwijs Opleidingen, instellingen, besturen.

Als basis voor dit document zijn de gegevens uit heel veel verschillende datasets gecombineerd. De gebruikte data komen van DUO, het LRK, het Kadaster, het CBS, ScholenOpDeKaart en de websites van de onderwijsorganisaties. Alle data worden maandelijks ververst.

Er zijn extra data toegevoegd zoals het aantal leerlingen en studenten per organisatie. Bovendien zijn gerelateerde gegevens toegevoegd zodat bij een schoolvestiging bijvoorbeeld de naam van het bestuur getoond wordt of zodat bij een bestuur het aantal schoolvestigingen onder het bestuur getoond wordt. Vanuit het CBS is de meest recente gemeente-, wijk- en buurtindeling toegevoegd. De Kadaster data zijn gebruikt om gegevens over het verblijfsobject, het pand en het perceel waar de onderwijslocatie zich bevindt toe te voegen, zoals oppervlakte, pandbouwjaar en de geografische coördinaten. Met ScholenOpDeKaart en de websites van de onderwijsorganisaties zijn de namen van schoolvestigingen en schoolbesturen verbeterd.

Er is ook een download met alle onderwijsorganisaties voor heel Nederland.

2. Primair Onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Een document met informatie over 8 verschillende thema’s op aparte werkbladen voor het Primair Onderwijs.

Met diverse werkbladen met leerlinggegevens: Zoals het aantal leerlingen per schoolvestiging en per schooljaar, uitgesplitst naar leeftijd. Bovendien zijn er data over alle leerlingen uit de gemeente Valkenswaard die per postcode van het huisadres van de leerlingen tonen naar welke scholen zij gaan. Daarnaast zijn er aparte werkbladen voor de verschillende schoolresultaten. Deze omvatten de uitstroom van de basisschool naar type middelbare school, de eindtoetsscores, de gegevens over zittenblijvers en informatie van de onderwijsinspectie. De gegevens zijn bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens tot en met schooljaar 2023-2024.

Er is ook een download met alle Primair Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

3. Voortgezet Onderwijs, leerlingen en schoolresultaten:

Het document toont onder andere leerlingaantallen naar klas of leergang, op- en afstroomcijfers, slagingspercentages, examenprofielen, zittenblijvers en informatie van de onderwijsinspectie. Ook interessant zijn de gegevens over de leerlingen uit de gemeente Valkenswaard die per postcode tonen naar welke middelbare scholen de leerlingen gaan. Zo is te zien welke scholen in een postcodegebied populair zijn. En andersom is te zien waar de leerlingen per school vandaan komen. De gegevens zijn bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens tot en met schooljaar 2023-2024.

Er is ook een download met alle Voortgezet Onderwijs gegevens over leerlingen en schoolresultaten voor heel Nederland.

4. Onderwijspersoneel:

Dit document bevat een overzicht van het aantal personeelsleden in zowel personen als FTE per bestuur en per school voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in de gemeente Valkenswaard. Hierbij zijn onder andere gegevens beschikbaar over het aandeel mannen en vrouwen, de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De personeelsgegevens zijn voor meerdere schooljaren beschikbaar.

5. Uitstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs:

Een document over de uitstroom van het primair- naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom wordt in percentages en grafieken getoond op basis van zelf gekozen scholen.

6. Regionale statistieken:

Een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal woningen en het inwoners (totaal en per leeftijdsgroep) van het CBS. De gegevens worden weergegeven voor Nederland en per provincie en voor de gemeente Valkenswaard en voor de woonplaatsen, wijken, buurten en viercijferige postcodes binnen de gemeente Valkenswaard.

7. Leeftijdsopbouw van de bevolking in de gemeente Valkenswaard:

Een document met het aantal inwoners in de gemeente Valkenswaard naar leeftijd per individueel jaar (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar vanaf 1991 een werkblad met alle details per jaar.

Inclusief 21% BTW

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken en de juiste cijferformaten te bepalen. Hiermee zijn handige overzichten per onderwerp gemaakt die op aparte werkbladen binnen de documenten worden weergegeven.

De documenten in deze dataset zijn ideaal voor wie betrokken is bij het onderwijs in de gemeente Valkenswaard, zoals onderwijsinstellingen, de gemeente, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en onderwijsadviseurs. De dataset kan gebruikt worden om de juiste onderwijsorganisaties te selecteren, of voor het optimaliseren van schoollocaties en voor de ontwikkeling van onderwijsbeleid. De dataset omvat daartoe locaties, leerlingaantallen, denominaties, onderwijsniveaus en gegevens over de schoolgebouwen. Verkrijg unieke inzichten in het onderwijslandschap van Valkenswaard met deze dataset!

Download hier gratis een voorbeeld van de informatie over het onderwijs per gemeente. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de download-links naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

De download met informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijken en buurten in de gemeente Valkenswaard.

De PDF rapportage per basisschool.