Woonplaats gegevens voor heel Nederland

Informatie over meer dan 250 onderwerpen voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Met alle meest recente gegevens tot en met 31 mei 2024 voor meer dan 250 onderwerpen. Op basis van de officiële indeling van woonplaatsen van het CBS van 2023.

De gegevens zijn opgenomen in een handig Excel document met inhoudsopgave, definities van alle onderwerpen, de meest recent beschikbare data voor alle onderwerpen en alle beschikbare data per jaar voor alle onderwerpen per woonplaats.

De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van andere regionale statistieken.

Inclusief 21% BTW

Voorbeeld, woonplaatsen gemeente Alphen aan de Rijn:

Voorbeeld van de gegevens van één van de werkbladen: overzicht van het aantal adressen en inwoners per woonplaats en per gemeente en per provincie. De andere werkbladen tonen de gegevens voor 100 verschillende onderwerpen per jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn.
Voorbeeld van de gegevens van één van de werkbladen: overzicht van het aantal adressen en inwoners per woonplaats en per gemeente en per provincie. De andere werkbladen tonen de gegevens voor 250 verschillende onderwerpen per jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn.

Over woonplaatsen en het bepalen van de gegevens:

Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Woonplaatsnamen voeren vaak lang terug op de namen van steden en dorpen. Iedere officiële woonplaats valt binnen één gemeente.

De huidige in het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) geregistreerde woonplaatsen komen voornamelijk voort uit de bij de introductie van het postcode systeem door gemeenten onderkende woonplaatsen. Destijds zijn aan woonplaatsen 1 of meer 4-cijferige postcodes toegekend (meer als de woonplaats meer dan ongeveer 10.000 inwoners had). Veel gemeenten hebben toen alleen de steden en dorpen binnen de gemeente een eigen postcode en woonplaatsnaam laten toekennen. Slechts enkele gemeenten hebben voor al hun geografische woonplaatsen, dus tot op buurtschapsniveau, een postale woonplaatsnaam met bijbehorende postcode laten toekennen. En andersom zijn er enkele gemeenten geweest die alleen de gemeentenaam en niet die naam van de steden en dorpen als woonplaatsnaam hebben laten toekennen. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Amsterdam heeft Nederlands grootste aantal inwoners en bestaat toch uit slechts 1 woonplaats.

Bij het vaststellen van gemeentelijke indelingen voor statistische doeleinden (wijken en buurten) is rekening gehouden met woonplaatsen: Grotere woonplaatsen kunnen worden opgedeeld in één of meerdere wijken of buurten. Zeer kleine woonplaatsen kunnen worden samengenomen tot één wijk of buurt. Gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten hebben soms dezelfde naam.

Zie deze beschrijving voor meer informatie over het het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland.

De download bevat de volgende documenten:

  1. Woonplaatsgegevens Nederland voor de gemeente indeling van 2023.
  2. Regionale statistieken: overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal inwoners en woningen per regio van het CBS voor de gemeente, wijk en buurt indeling van 2023. Weergegeven voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en viercijferige postcode in Nederland.

Gratis voorbeeld:

Het document met alle woonplaatsgegevens voor Nederland heeft bijna dezelfde structuur als het woonplaats document dat onderdeel is van de “uitgebreide download per gemeente”. Download gratis een voorbeeld van het document per gemeente (document #9 met alle data voor de woonplaatsen in de gemeente).

Bronnen en definities:

Als basis zijn de volgende bronnen gebruikt:

  1. Tabellen met gemeente, wijk en buurt data per jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  2. Tabellen met nabijheidsstatistieken per jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  3. De gemeente, wijk en buurtkaarten van het CBS met de meest recente indeling.
  4. De gebiedsindelingen in Nederland van het CBS met de woonplaatsen.
  5. De adres-, perceel- en pandgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de perceelgegevens uit de BRK van het Kadaster.
  6. Data over energielabels per adres van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  7. Data over misdrijven per gemeente, wijk en buurt van de Politie.
  8. Verkeersongevallen per locatie van Rijkswaterstaat.

De bronvermeldingen van de gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd. De definities van de onderwerpen zijn op een apart werkblad van de het Excel document te vinden.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Bekijk ook:

Alle woonplaatsen in Nederland met gegevens over 250 onderwerpen zoals inwoners, huishoudens, inkomen, adressen, woningen, bedrijven, de woonomgeving en meer.

Woonplaatsgegevens | Woonplaatsdata | Woonplaatsstatistieken