Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met uitgebreide informatie per gemeente.

Download eersteklas data voor de gemeente Alphen-Chaam:

+ Data over meer dan 250 onderwerpen voor de gemeente en per woonplaats, wijk en buurt.
+ Data over meer dan 100 onderwerpen per postcode.
+ Resultaten uit de gezondheidsmonitor en politiedata per wijk en buurt.
+ Alle adressen, verkiezingsuitslagen, een kenmerken-analyse en nog veel meer!
+ De data zijn bijgewerkt tot en met 25 augustus 2023.

De download geeft toegang tot elf Excel documenten met meerdere werkbladen met cijfers, definities en grafieken.

Documenten:

 1. Data over meer dan 250 onderwerpen voor Nederland, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Alphen-Chaam en alle 25 wijken en buurten in de gemeente Alphen-Chaam. Met duidelijke werkbladen per jaar en regio. Het document is bijgewerkt met alle beschikbare gegevens tot en met 25 augustus 2023. De wijk en buurt gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 2013 tot en met 2023. Voor Nederland, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam zijn gegevens beschikbaar voor de jaren 1997 tot en met 2023.
 2. Woonplaatsen: meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaatsen in de gemeente Alphen-Chaam.
 3. Postcodes: meer dan 100 onderwerpen voor de 360 postcodegebieden in de gemeente Alphen-Chaam.
 4. Alle adressen, panden en percelen in de gemeente Alphen-Chaam (data van het Kadaster van 9 juli 2023).
 5. Misdaadgegevens van de politie per gemeente, wijk en buurt (data vanaf 2012, bijgewerkt tot en met 15 september 2023).
 6. De gezondheidsmonitor per gemeente, wijk en buurt (data uit 2016 en 2020, voor de gemeente, wijk, buurt indeling van 2023).
 7. Verkiezingsuitslagen met de opkomst, stemmen en zetels voor 28 verschillende verkiezingen. De stembureau’s zijn gekoppeld aan wijken en buurten.
 8. Regionale statistieken met een overzicht van het aantal adressen, woningen en inwoners voor de gemeente Alphen-Chaam en alle gebieden binnen de gemeente.
 9. Leeftijdsgegevens met een bevolkingspiramide en vergelijkingen van de bevolkingsontwikkeling voor de gemeente Alphen-Chaam.
 10. Overzichten in interactieve grafieken per gemeente, wijk en buurt.
 11. Vergelijkingen in kenmerken en ranglijsten van de gemeente, wijk, buurt data.

Download een schat een informatie over de gemeente Alphen-Chaam:

Inclusief 21% belasting
Of bekijk eerst de gratis voorbeeld download (met alle documenten in dezelfde structuur, alleen met gegevens over andere gemeenten als voorbeeld).

Wat krijg je als je deze download koopt? Bekijk de video voor een overzicht van de documenten in de download:

De download bestaat uit elf Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente Alphen-Chaam:

Één: Een document met alle gemeente, wijk en buurt data over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente, de 6 wijken en de 19 buurten in Alphen-Chaam. Met de meest recent beschikbare data tot en met 25 augustus 2023. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf 1997 (Nederland, provincie, gemeente) danwel vanaf 2013 (wijken en buurten) tot en met 2023. Het Excel document bevat meerdere handige presentaties van de informatie:

 1. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
 2. Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
 3. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Het document bevat een inhoudsopgave met snelkoppelingen naar alle verschillende overzichten. En er is een werkblad met de definities van alle onderwerpen. Er is ook een download met de gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten in heel Nederland.

Twee: Een document met alle gegevens voor de 6 woonplaatsen in de gemeente Alphen-Chaam. De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van de officiële gemeente, wijk en buurten statistieken. De koppelingen en rekendetails zijn op een apart werkblad in het Excel document opgenomen. Gemeente Alphen-Chaam bestaat uit de volgende woonplaatsen: Alphen (Alphen-Chaam), Bavel AC, Chaam, Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC.

Bekijk ook de download met de gegevens voor alle woonplaatsen in Nederland.

Drie: Een document met postcodegegevens voor de jaren 2015 tot en met 2023 met meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Alphen-Chaam. Er zijn 6 numerieke postcodes (van vier posities) en er zijn 321 volledige postcodes (van zes posities) in de gemeente Alphen-Chaam.

Per postcode worden meer dan 100 onderwerpen getoond. Het betreft onderwerpen uit de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen (aandeel hoge inkomens), personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen. Er zijn data uit meer dan 30 datasets gecombineerd. Dataleveranciers zijn het CBS, het Kadaster, de RDW en de RVO. Er is ook een download met alle postcodegegevens voor heel Nederland.

Vier: Een document met alle adresgegevens voor de gemeente Alphen-Chaam. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van 9 juli 2023. De adressen zijn toegekend aan de woonplaatsen, wijken en buurten op basis van de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2023). Daarnaast zijn diverse andere gegevens per adres toegevoegd zoals de gegevens per adres uit de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. Het document bevat een werkblad met alle definities, een werkblad met alle detail adresgegevens met daarbij ook gegevens over panden en percelen en drie werkbladen met adres-statistieken per regio, bouwperiode en gebruiksdoel van de adressen.

“Het adressenbestand in combinatie met de kenmerken per postcode, wijk of buurt is ideaal om onze doelgroep te selecteren.”

Brieven versturen aan de juiste adressen in de gemeente Alphen-Chaam? Deze download is zeer geschikt als basis voor een effectieve post mailing. Gebruik de documenten met alle kenmerken per postcode of per wijk en buurt om gebieden te selecteren. En selecteer deze gebieden eenvoudig in het adressenbestand dankzij een koppeling van de lijst met adressen aan de wijken en buurten in de gemeente.

Het werkblad met de adresgegevens bevat de lijst met alle 5.435 adressen in de gemeente Alphen-Chaam en toont per adres de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities, de woonplaats, het bouwjaar en het gebruiksdoel. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode, wijkcode en woonplaatscode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen eenvoudig alle adressen voor 1 of meer eigenschappen getoond worden. Bijvoorbeeld: met een filter op gebruiksdoel en buurt kunnen alle adressen met een bepaalde functie (zoals gezondheidszorg) in een buurt gevonden worden. Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

Vijf: Een document met alle in de gemeente Alphen-Chaam geregistreerde misdrijven sinds 2012. De gegevens worden weergegeven per type delict, per jaar en per gemeente, wijk en buurt. Deze gegevens zijn verkregen uit het dataportaal van de politie en bijgewerkt tot en met 15 september 2023.

Zes: Een document met gegevens uit de gezondheidsmonitor per wijk en buurt voor de gemeente Alphen-Chaam op basis van de indeling voor 2023. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen van 2016 en 2020. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan het onderzoek uit 2016 hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan en in 2020 waren er bijna 540.000 respondenten. Er zijn gegevens over Lichamelijke gezondheid, Psychische gezondheid, Sporten en bewegen, Drankgebruik, Eenzaamheid, Overgewicht en Mantelzorg. Het document bevat een werkblad met definities en werkbladen met gegevens naar inwoners per leeftijdsgroep: 18 jaar of ouder, 18 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder. Er is ook een download met de gegevens uit de gezondheidsmonitors voor heel Nederland.

Zeven: Een document met verkiezingsuitslagen voor 28 verschillende verkiezingen die van 1998 tot en met 2022 in de gemeente Alphen-Chaam zijn gehouden. Per verkiezingsuitslag zijn de opkomst en het aantal stemmen en zetels per partij bekend. Daarnaast bevat het document de uitslagen per stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Bovendien is de voorlopige uitslag voor de Provinciale Staten verkiezingen van maart 2023 toegevoegd.

Acht: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente Alphen-Chaam. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar in de periode 1997-2023 een werkblad met alle details per jaar. De gegevens in dit document zijn alleen op het niveau van de gemeente beschikbaar, niet per woonplaats, postcode, wijk of buurt helaas. Wel zijn de gegevens voor Nederland en voor de provincie Noord-Brabant toegevoegd. Ook zijn jaar op jaar verschillen berekend.

Negen: Een document met regionale statistieken: Een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal woningen en het inwoners (totaal en per leeftijdsgroep) van het CBS. De gegevens worden weergegeven voor Nederland en per provincie en voor de gemeente en voor de woonplaatsen, wijken, buurten en de postcodegebieden binnen de gemeente.

Tien: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 33 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, bedrijven, migratie, woningen en bevolking.

Elf: Een analyse met kenmerken en ranglijsten van vergelijkbare onderwerpen voor de gemeente Alphen-Chaam voor 2023. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de provincie Noord-Brabant, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Dit document bevat ook aparte werkbladen met de ranglijst posities van de gemeente en wijken en buurten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant en heel Nederland. Zo is te zien op welke onderwerpen de gemeente opvallend hoog of laag scoort ten opzichte van de andere gemeenten in de provincie Noord-Brabant en ten opzichte van heel Nederland. Voor wijken en buurten wordt de vergelijking gemaakt binnen de gemeente Alphen-Chaam en met de provincie Noord-Brabant en heel Nederland.

Inclusief 21% belasting

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis een voorbeeld van de uitgebreide gemeente informatie. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek, alleen de beschikbare gegevens verschillen.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen). Bij indelingswijzigingen van de gemeente, wijken en buurten zijn historische gegevens berekend door de geografie van buurten in het verleden te koppelen aan de meest recente geografie van buurten. De gegevens per woonplaats zijn berekend door deze op adresniveau aan de gemeente, wijk en buurt data te koppelen.

De elf Excel documenten in deze download zijn gebaseerd op een groot aantal officiële bronnen van het CBS, het Kadaster, de Kiesraad, de Open State Foundation, de Politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO. De data zijn in de tijd vergelijkbaar gemaakt door bronbestanden uit verschillende jaren te combineren en door wijzigingen in regionale indelingen in de data te verwerken. Alle gegevens worden gepresenteerd op basis van de gemeente, wijk en buurt indeling van 2023.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Een jaar lang toegang tot de meest recente documenten voor de gemeente Alphen-Chaam:

De documenten in deze download worden regelmatig met nieuwe gegevens bijgewerkt. Sommige data worden maandelijks toegevoegd en andere per kwartaal, per jaar of ad hoc. Er wordt dagelijks op nieuwe data gecontroleerd en de documenten worden hiermee altijd zo snel mogelijk bijgewerkt. Deze download is in principe eenmalig geldig. Het is ook mogelijk om een jaar lang toegang tot de meest recente versies van de documenten uit de “Uitgebreide informatie gemeente Alphen-Chaam” te ontvangen. Dit werkt met een online map waarin steeds alle laatste versies van de documenten voor de gemeente Alphen-Chaam te vinden zijn. De prijs voor een jaar lang toegang tot deze map is 75 Euro exclusief 21% BTW per jaar. Interesse in of andere vragen? Neem contact op.

Bekijk ook: