Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met uitgebreide informatie per gemeente.

Download eersteklas data voor de gemeente Rotterdam:

+ Krijg alle gemeente, woonplaats, wijk en buurt data voor meer dan 100 onderwerpen.
+ Kies zelf wijken en buurten en vergelijk deze in grafieken en handige overzichten.
+ Selecteer adressen uit de lijst met alle adressen op basis van wijken en buurten.
+ Ontvang een kenmerken-analyse, postcode data, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

De download geeft toegang tot 11 Excel documenten met meerdere werkbladen met cijfers, definities en grafieken.

De documenten zijn gebaseerd op een groot aantal officiële bronnen van het CBS, het Kadaster, de Politie, het RIVM, de Kiesraad, Rijkswaterstaat, de RVO en de Open State Foundation. De data zijn in de tijd vergelijkbaar gemaakt door bronbestanden uit verschillende jaren te combineren en door wijzigingen in regionale indelingen in de data te verwerken. Alle gegevens worden gepresenteerd op basis van de gemeente, wijk en buurt indeling van 2022.

Documenten:

 1. Data over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en alle 112 wijken en buurten in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke werkbladen per jaar en regio. Het document is bijgewerkt met alle beschikbare gegevens tot en met 20 april 2023. De wijk en buurt gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 2013 tot en met 2022. Voor Nederland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn gegevens beschikbaar voor de jaren 1995 tot en met 2023.
 2. Gemeente, wijk, buurt data in interactieve grafieken.
 3. Vergelijkingen en ranglijsten van de gemeente, wijk, buurt data.
 4. Leeftijdsgegevens met een bevolkingspiramide en vergelijkingen van de bevolkingsontwikkeling voor de gemeente.
 5. Verkiezingsuitslagen met de opkomst, stemmen en zetels voor 73 verschillende verkiezingen. En met de uitslagen per stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de Tweede Kamer verkiezingen van 2021.
 6. Misdaadgegevens van de politie per gemeente, wijk en buurt (data vanaf 2012, maandelijks bijgewerkt).
 7. De gezondheidsmonitor per gemeente, wijk en buurt (data uit 2016 en 2020).
 8. Postcodes: meer dan 100 onderwerpen voor de postcodegebieden in de gemeente Rotterdam.
 9. Woonplaatsen: meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaatsen in de gemeente Rotterdam.
 10. Alle adressen, panden en percelen in de gemeente Rotterdam (data van het Kadaster van 9 januari 2023).
 11. De data die is gebruikt om de data na veranderde regionale indelingen in de tijd vergelijkbaar te maken.

Download een schat een informatie over de gemeente Rotterdam:

Of bekijk eerst de gratis voorbeeld download (met alle documenten in dezelfde structuur, alleen met gegevens over andere gemeenten als voorbeeld).

De download bestaat uit elf Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente Rotterdam:

Één: Een document met alle gemeente, wijk en buurt data over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente, de 21 wijken en de 91 buurten in Rotterdam. Met de meest recent beschikbare data tot en met 20 april 2023. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf 1995 (Nederland, provincie, gemeente) danwel vanaf 2013 (wijken en buurten) tot en met 2023. De informatie voor de gemeente Rotterdam is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021. De gegevens van 34 wijken en buurten zijn berekend. De berekeningen zorgen voor historische gegevens die door indelingswijzigingen van wijken en buurten en de herindeling van de gemeente Rotterdam anders niet beschikbaar zouden zijn. De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. Het Excel document bevat meerdere handige presentaties van de informatie:

 1. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
 2. Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
 3. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Het document bevat een inhoudsopgave met snelkoppelingen naar alle verschillende overzichten. En er is een werkblad met de definities van alle onderwerpen. Er is ook een download met de gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten in heel Nederland.

Twee: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 33 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, bedrijven, migratie, woningen en bevolking.

Drie: Een analyse met kenmerken en ranglijsten van vergelijkbare onderwerpen voor de gemeente Rotterdam voor 2022. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de provincie Zuid-Holland, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Dit document bevat ook aparte werkbladen met de ranglijst posities van de gemeente en wijken en buurten ten opzichte van de provincie Zuid-Holland en heel Nederland. Zo is te zien op welke onderwerpen de gemeente opvallend hoog of laag scoort ten opzichte van de andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland en ten opzichte van heel Nederland. Voor wijken en buurten wordt de vergelijking gemaakt binnen de gemeente Rotterdam en met de provincie Zuid-Holland en heel Nederland.

Vier: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente Rotterdam. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar in de periode 1988-2022 een werkblad met alle details per jaar. De gegevens in dit document zijn alleen op het niveau van de gemeente beschikbaar, niet per woonplaats, postcode, wijk of buurt helaas. Wel zijn de gegevens voor Nederland en voor de provincie Zuid-Holland toegevoegd. Ook zijn jaar op jaar verschillen berekend.

Vijf: Een document met verkiezingsuitslagen voor 73 verschillende verkiezingen die van 1946 tot en met 2022 in de gemeente Rotterdam zijn gehouden. Per verkiezingsuitslag zijn de opkomst en het aantal stemmen en zetels per partij bekend. Daarnaast bevat het document de uitslagen per stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Bovendien is de voorlopige uitslag voor de Provinciale Staten verkiezingen van maart 2023 toegevoegd.

Zes: Een document met alle in de gemeente Rotterdam geregistreerde misdrijven sinds 2012. De gegevens worden weergegeven per type delict, per jaar en per gemeente, wijk en buurt. Deze gegevens zijn verkregen uit het dataportaal van de politie en bijgewerkt tot en met 17 april 2023.

Zeven: Een document met gegevens uit de gezondheidsmonitor per wijk en buurt voor de gemeente Rotterdam op basis van de indeling voor 2022. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen van 2016 en 2020. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan het onderzoek uit 2016 hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan en in 2020 waren er bijna 540.000 respondenten. Er zijn gegevens over Lichamelijke gezondheid, Psychische gezondheid, Sporten en bewegen, Drankgebruik, Eenzaamheid, Overgewicht en Mantelzorg. Het document bevat een werkblad met definities en werkbladen met gegevens naar inwoners per leeftijdsgroep: 18 jaar of ouder, 18 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder. Er is ook een download met de gegevens uit de gezondheidsmonitors voor heel Nederland.

Acht: Een document met postcodegegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020 met meer dan 100 onderwerpen en een koppeling aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten per viercijferige (numerieke) postcode voor de gemeente Rotterdam. Er zijn 76 numerieke postcodes (van vier posities) en er zijn 14.023 volledige postcodes (van zes posities) in de gemeente Rotterdam.

Per numerieke postcode worden meer dan 100 onderwerpen getoond. Het betreft onderwerpen uit de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen (aandeel hoge inkomens), personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen. Voor zowel het aantal inwoners naar leeftijdsgroep en het aantal inwoners naar migratieachtergrond per postcode zijn aparte werkbladen opgenomen met meer detailuitsplitsingen voor deze onderwerpen.

Het document bevat ook een werkblad met meer dan 30 onderwerpen voor de 14.023 volledige postcodes in de gemeente Rotterdam. De gegevens gelden voor het jaar 2020 en zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als maatwerkdata aangekocht.

Daarnaast wordt per numerieke postcode getoond in welke woonplaats(en), wijk(en) en buurt(en) de postcode voorkomt. En er wordt getoond hoeveel adressen er bestaan voor iedere combinatie van de postcode met de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten. Hiertoe zijn alle postcodes aan gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten gekoppeld op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van 9 januari 2023 en de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2022).

Er is ook een download met alle postcodegegevens voor heel Nederland.

Negen: Een document met alle gegevens voor de 9 woonplaatsen in de gemeente Rotterdam. De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van de officiële gemeente, wijk en buurten statistieken. De koppelingen en rekendetails zijn op een apart werkblad in het Excel document opgenomen. Gemeente Rotterdam bestaat uit de volgende woonplaatsen: Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rotterdam, Rozenburg (Rotterdam) en Vondelingenplaat Rotterdam.

Bekijk ook de download met de gegevens voor alle woonplaatsen in Nederland.

Tien: Een document met alle adresgegevens voor de gemeente Rotterdam. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van 9 januari 2023. De adressen zijn toegekend aan de woonplaatsen, wijken en buurten op basis van de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). Daarnaast zijn diverse andere gegevens per adres toegevoegd zoals de gegevens per adres uit de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. Het document bevat een werkblad met alle definities, een werkblad met alle detail adresgegevens met daarbij ook gegevens over panden en percelen en drie werkbladen met adres-statistieken per regio, bouwperiode en gebruiksdoel van de adressen.

“Het adressenbestand in combinatie met de kenmerken per postcode, wijk of buurt is ideaal om onze doelgroep te selecteren.”

Brieven versturen aan de juiste adressen in de gemeente Rotterdam? Deze download is zeer geschikt als basis voor een effectieve post mailing. Gebruik de documenten met alle kenmerken per postcode of per wijk en buurt om gebieden te selecteren. En selecteer deze gebieden eenvoudig in het adressenbestand dankzij een koppeling van de lijst met adressen aan de wijken en buurten in de gemeente.

Het werkblad met de adresgegevens bevat de lijst met alle 377.197 adressen in de gemeente Rotterdam en toont per adres de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities, de woonplaats, het bouwjaar en het gebruiksdoel. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode, wijkcode en woonplaatscode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen eenvoudig alle adressen voor 1 of meer eigenschappen getoond worden. Bijvoorbeeld: met een filter op gebruiksdoel en buurt kunnen alle adressen met een bepaalde functie (zoals gezondheidszorg) in een buurt gevonden worden. Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

Elf: Een document met achtergrondinformatie bij de berekende gegevens uit het document met alle gemeente, wijk en buurt data. Dit document bevat:

 1. De originele brondata voor de huidige en voormalige gemeenten, wijken en buurten op basis van de oude indelingen. Dit zijn de gemeenten Rozenburg.
 2. De koppeling van huidige buurten aan buurten uit eerdere jaren die als basis voor de berekeningen zijn gebruikt. De berekeningen zijn namelijk gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente: nieuwe buurten zijn gekoppeld aan buurten op basis van de buurtindelingen in eerdere jaren. Om de buurtgegevens te koppelen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart en de adresgegevens uit het Kadaster.

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis een voorbeeld van de uitgebreide gemeente informatie. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek, alleen de beschikbare gegevens verschillen.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen). Bij indelingswijzigingen van de gemeente, wijken en buurten zijn historische gegevens berekend door de geografie van buurten in het verleden te koppelen aan de meest recente geografie van buurten. De gegevens per woonplaats zijn berekend door deze op adresniveau aan de gemeente, wijk en buurt data te koppelen.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Abonnement op de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam:

De documenten in deze download worden regelmatig met nieuwe gegevens bijgewerkt. Sommige data worden maandelijks toegevoegd en andere per kwartaal, per jaar of ad hoc. Deze download is in principe eenmalig geldig. Bij belangrijke toevoegingen binnen enkele weken na aankoop worden de downloadlinks nog eenmalig vernieuwd. Hiermee kunnen de nieuwe versies van de documenten gedownload worden. Het is ook mogelijk om een abonnement op de “Uitgebreide informatie gemeente Rotterdam” te nemen. Met een abonnement ontvang je de nieuwste versies van de documenten minimaal 4 keer per jaar (ieder kwartaal en ad hoc op verzoek of als er echt grote toevoegingen zijn). De prijs voor een abonnement is 90 Euro exclusief 21% BTW per jaar. Interesse in een abonnement of andere vragen? Neem contact op.

Bekijk ook: