Afbeelding van 3 Excel werkbladen van de documenten uit de download met uitgebreide informatie per gemeente.

Download eersteklas data voor de gemeente Waadhoeke:

+ Data over meer dan 250 onderwerpen voor de gemeente en per woonplaats, wijk en buurt.
+ Data over meer dan 100 onderwerpen per postcode.
+ Resultaten uit de gezondheidsmonitor en politiedata per wijk en buurt.
+ Alle adressen, verkiezingsuitslagen, een kenmerken-analyse en nog veel meer!
+ De data zijn bijgewerkt tot en met 17 juni 2024.

De download geeft toegang tot elf Excel-documenten met meerdere werkbladen met cijfers, definities en grafieken.

Documenten:

 1. Data over meer dan 250 onderwerpen voor Nederland, de provincie Friesland, de gemeente Waadhoeke en alle 143 wijken en buurten in de gemeente Waadhoeke. Met duidelijke werkbladen per jaar en regio. Het document is bijgewerkt met alle beschikbare gegevens tot en met 31 mei 2024. De wijk- en buurtgegevens zijn beschikbaar voor de jaren 2013 tot en met 2023. Voor Nederland, de provincie Friesland en de gemeente Waadhoeke zijn gegevens beschikbaar voor de jaren 1995 tot en met 2024.
 2. Woonplaatsen: meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaatsen in de gemeente Waadhoeke.
 3. Postcodes: meer dan 100 onderwerpen voor de 1.886 postcodegebieden in de gemeente Waadhoeke.
 4. Alle adressen, panden en percelen in de gemeente Waadhoeke (data van het Kadaster van juli 2024).
 5. Misdaadgegevens van de politie per gemeente, wijk en buurt (data vanaf 2012, bijgewerkt tot en met 17 juni 2024).
 6. De regionale gezondheidsmonitor met meer dan 40 onderwerpen (data uit 2012, 2016, 2020 en 2022, voor de gemeente-, wijk- en buurtindeling van 2023).
 7. Verkiezingsuitslagen met de opkomst, stemmen en zetels voor 77 verschillende verkiezingen. De stembureaus zijn gekoppeld aan wijken en buurten.
 8. Leeftijdsgegevens met een bevolkingspiramide en vergelijkingen van de bevolkingsontwikkeling voor de gemeente Waadhoeke.
 9. Regionale statistieken met een overzicht van het aantal adressen, woningen en inwoners voor de gemeente Waadhoeke en alle gebieden binnen de gemeente.
 10. Overzichten in interactieve grafieken per gemeente, wijk en buurt.
 11. Vergelijkingen in kenmerken en ranglijsten van de gemeente-, wijk- en buurtdata.

Download een schat aan informatie over de gemeente Waadhoeke:

Inclusief 21% BTW
Of bekijk eerst de gratis voorbeeld download (met alle documenten in dezelfde structuur, alleen met gegevens over andere gemeenten als voorbeeld).

Een jaar lang alle updates:

Zorg dat je altijd over de nieuwste informatie beschikt! Voor €40 extra, heb je de mogelijkheid om je dataset actueel te houden. Je ontvangt dan een jaar lang toegang tot een online map. Met deze toegang heb je altijd de meest recente documenten van de gemeente Waadhoeke binnen handbereik. Onze gegevens zijn dynamisch en worden consequent verrijkt – sommige maandelijks, andere per kwartaal of jaarlijks, steeds wanneer deze beschikbaar komen. We controleren dagelijks op nieuwe updates en garanderen dat jouw documenten snel bijgewerkt worden zodra er verse data beschikbaar is. Activeer nu je toegang en blijf up-to-date!

Wat krijg je als je deze download koopt? Bekijk de video voor een overzicht van de documenten in de download:

De download bestaat uit elf Excel documenten met informatie in cijfers en grafieken over de gemeente Waadhoeke:

Één: Een document met alle gemeente, wijk en buurt data over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente, de 41 wijken en de 102 buurten in Waadhoeke. Met de meest recent beschikbare data tot en met 31 mei 2024. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf 1995 (Nederland, provincie, gemeente) dan wel vanaf 2013 (wijken en buurten) tot en met 2024. Het Excel document bevat meerdere handige presentaties van de informatie:

 1. Een werkblad met alle meest recente gegevens voor de meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente en alle wijken en buurten.
 2. Aparte werkbladen per jaar met alle beschikbare gegevens per gemeente, wijk en buurt.
 3. Aparte werkbladen voor iedere regio (de gemeente en iedere wijk en buurt in de gemeente) met de beschikbare jaren op een rij zodat veranderingen in de tijd goed zichtbaar zijn.

Het document bevat een inhoudsopgave met snelkoppelingen naar alle verschillende overzichten. En er is een werkblad met de definities van alle onderwerpen. Er is ook een download met de gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten in heel Nederland.

Twee: Een document met alle gegevens voor de 41 woonplaatsen in de gemeente Waadhoeke. De gegevens per woonplaats zijn afgeleid van de officiële gemeente-, wijk- en buurtstatistieken. De koppelingen en rekendetails zijn op een apart werkblad in het Excel document opgenomen. Gemeente Waadhoeke bestaat uit de volgende woonplaatsen: Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum (Waadhoeke), Wjelsryp en Zweins.

Bekijk ook de download met de gegevens voor alle woonplaatsen in Nederland.

Drie: Een document met meer dan 100 onderwerpen voor alle postcodes in de gemeente Waadhoeke. Er zijn 42 numerieke postcodes van vier posities in de gemeente Waadhoeke. En er zijn 153 postcodes met een lengte van vijf karakters en 153 volledige postcodes van zes posities in de gemeente Waadhoeke. Het document bevat postcodedata over de jaren 2015 tot en met 2023.

Per postcode worden meer dan 100 onderwerpen getoond. Het betreft onderwerpen uit de thema’s inwoners (totaal, leeftijd, geslacht, autochtoon, geboorten), huishoudens (totaal en naar type), woningen (WOZ, bouwjaar, type, eigendom, leegstand), energieverbruik (gas en elektra), inkomen (aandeel hoge inkomens), personen met uitkering en nabijheid en dichtheid van alle voorzieningen. Er zijn data uit meer dan 30 datasets gecombineerd. Dataleveranciers zijn het CBS, het Kadaster, de RDW en de RVO. Er is ook een download met alle postcodegegevens voor heel Nederland.

Vier: Een document met alle adresgegevens voor de gemeente Waadhoeke. Deze gegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster van juli 2024. De adressen zijn toegekend aan de woonplaatsen, wijken en buurten op basis van de meest recente geografische indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2023). Daarnaast zijn diverse andere gegevens per adres toegevoegd zoals de gegevens per adres uit de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. Het document bevat een werkblad met alle definities, een werkblad met alle detail adresgegevens met daarbij ook gegevens over panden en percelen en drie werkbladen met adres-statistieken per regio, bouwperiode en gebruiksdoel van de adressen.

“Het adressenbestand in combinatie met de kenmerken per postcode, wijk of buurt is ideaal om onze doelgroep te selecteren.”

Brieven versturen aan de juiste adressen in de gemeente Waadhoeke? Deze download is zeer geschikt als basis voor een effectieve post mailing. Gebruik de documenten met alle kenmerken per postcode of per wijk en buurt om gebieden te selecteren. En selecteer deze gebieden eenvoudig in het adressenbestand dankzij een koppeling van de lijst met adressen aan de wijken en buurten in de gemeente.

Het werkblad met de adresgegevens bevat de lijst met alle 24.696 adressen in de gemeente Waadhoeke en toont per adres de straat, het huisnummer met eventuele toevoegingen, de postcode in 6 posities, de woonplaats, het bouwjaar en het gebruiksdoel. Per adres wordt ook de bijbehorende buurtcode, wijkcode en woonplaatscode getoond. Met het (al geactiveerde) Excel filter kunnen eenvoudig alle adressen voor 1 of meer eigenschappen getoond worden. Bijvoorbeeld: met een filter op gebruiksdoel en buurt kunnen alle adressen met een bepaalde functie (zoals gezondheidszorg) in een buurt gevonden worden. Er is ook een download met alle adressen voor heel Nederland.

Vijf: Een document met alle in de gemeente Waadhoeke geregistreerde misdrijven sinds 2012. De gegevens worden weergegeven per type delict, per jaar en per gemeente, wijk en buurt. Deze gegevens zijn verkregen uit het dataportaal van de politie en bijgewerkt tot en met 17 juni 2024.

Zes: Een document met gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor voor de gemeente Waadhoeke op basis van de indeling voor 2023. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen van 2012, 2016, 2020 en 2022. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan het onderzoek uit 2016 hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan, in 2020 waren er bijna 540.000 respondenten en in de editie van 2022 (de Corona Gezondheidsmonitor) deden bijna 365.000 personen van 18 jaar en ouder mee. Er zijn gegevens over Lichamelijke gezondheid, Psychische gezondheid, Sporten en bewegen, Drankgebruik, Eenzaamheid, Overgewicht en Mantelzorg. Er zijn meer dan 40 onderwerpen voor de gemeente en per wijk en buurt beschikbaar. Het document bevat een werkblad met definities en werkbladen met gegevens naar inwoners per leeftijdsgroep: 18 jaar of ouder, 18 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder. Er is ook een download met de gegevens uit de gezondheidsmonitors voor heel Nederland.

Zeven: Een document met verkiezingsuitslagen voor 77 verschillende verkiezingen die van 1946 tot en met 2023 in de gemeente Waadhoeke zijn gehouden. Per verkiezingsuitslag zijn de opkomst en het aantal stemmen en zetels per partij bekend. Daarnaast bevat het document de uitslagen, de procesgegevens en de locatiedata per stembureau voor de verkiezingen sinds 2021. Er zijn gegevens bekend voor 84 verschillende stembureaus in de gemeente Waadhoeke.

Acht: Een document met leeftijd, geslacht en burgerlijke staat informatie voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt de leeftijd van inwoners per individueel jaar weergegeven (alleen de inwoners van 105 jaar en ouder vormen 1 groep). Het eerste werkblad bevat de totalen per leeftijd met een grafiek. Het tweede werkblad bevat een onderverdeling naar leeftijd en geslacht en toont een bevolkingspiramide in een Excel grafiek. Vervolgens is er voor ieder jaar in de periode 2018 tot en met 2024 een werkblad met alle details per jaar. De gegevens in dit document zijn alleen op het niveau van de gemeente beschikbaar, niet per woonplaats, postcode, wijk of buurt. Wel zijn de gegevens voor Nederland en voor de provincie Friesland toegevoegd. Ook zijn jaar op jaar verschillen berekend.

Negen: Een document met regionale statistieken: Een overzicht van het aantal adressen, panden en percelen van het Kadaster aangevuld met het aantal woningen en het inwoners (totaal en per leeftijdsgroep) van het CBS. De gegevens worden weergegeven voor Nederland en per provincie en voor de gemeente en voor de woonplaatsen, wijken, buurten en de postcodegebieden binnen de gemeente.

Tien: Een document met grafieken per onderwerp, per regio, per jaar. Hierbij kunnen de regio’s (gemeente, wijken, buurten) die getoond worden zelf geselecteerd worden. Er zijn aparte werkbladen voor 33 verschillende onderwerpen rond de thema’s leeftijd, jeugd, inkomen, bedrijven, migratie, woningen en bevolking.

Elf: Een analyse met kenmerken en ranglijsten van vergelijkbare onderwerpen voor de gemeente Waadhoeke voor 2023. Om verhoudingen te tonen zijn onderwerpen uitgedrukt in percentages en gemiddelden. In 1 tabel wordt de verhouding tussen Nederland, de provincie Friesland, de gemeente en wijken en buurten getoond. De hoogste en laagste waarden per kenmerk zijn duidelijk herkenbaar aan de kleuren groen en rood.

Dit document bevat ook aparte werkbladen met de ranglijst posities van de gemeente en wijken en buurten ten opzichte van de provincie Friesland en heel Nederland. Zo is te zien op welke onderwerpen de gemeente opvallend hoog of laag scoort ten opzichte van de andere gemeenten in de provincie Friesland en ten opzichte van heel Nederland. Voor wijken en buurten wordt de vergelijking gemaakt binnen de gemeente Waadhoeke en met de provincie Friesland en heel Nederland.

Inclusief 21% BTW

Beschikbare informatie en voorbeeld download:

Download hier gratis een voorbeeld van de uitgebreide gemeente informatie. De structuur van de documenten is voor iedere gemeente identiek, alleen de beschikbare gegevens verschillen.

De documenten zijn gemaakt door een groot aantal open data bronnen van verschillende partijen te combineren en hieruit informatie te selecteren, te bewerken en handig te presenteren. Gegevens zijn (in de tijd) vergelijkbaar gemaakt, onder andere door berekeningen toe te voegen, onderwerpnamen gelijk te maken, cijferformaten om te zetten (sommige onderwerpen verschijnen het ene jaar als percentage en het andere jaar als aantal) en cijfers te extrapoleren (tot een set meest recente cijfers omdat sommige onderwerpen pas met vertraging beschikbaar komen). Bij indelingswijzigingen van de gemeente, wijken en buurten zijn historische gegevens berekend door de geografie van buurten in het verleden te koppelen aan de meest recente geografie van buurten. De gegevens per woonplaats zijn berekend door deze op adresniveau aan de gemeente, wijk en buurt data te koppelen.

De elf Excel documenten in deze download zijn gebaseerd op een groot aantal officiële bronnen van het CBS, het Kadaster, de Kiesraad, de Open State Foundation, de Politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO. De data zijn in de tijd vergelijkbaar gemaakt door bronbestanden uit verschillende jaren te combineren en door wijzigingen in regionale indelingen in de data te verwerken. Alle gegevens worden gepresenteerd op basis van de gemeente, wijk en buurt indeling van 2023.

De bronvermeldingen van de voor deze download gebruikte gegevens worden in dit overzicht opgesomd.

E-mailadres en factuur:

Het e-mailadres dat nodig is om een download af te ronden wordt gebruikt om de downloadlinks naartoe te sturen. De links in de e-mail zijn 72 uur geldig. Het e-mailadres kan ook als gebruikersnaam op openinfo.nl gebruikt worden om de documenten de komende 31 dagen tot 5 keer te downloaden of om de factuur op te halen. Eventueel (als je dit zelf aanvinkt) wordt het e-mailadres gebruikt om je de nieuwsbrief te sturen als er nieuwe informatie beschikbaar is (maximaal 2 keer per gekozen onderwerp per jaar).

Een jaar lang toegang tot de meest recente documenten voor de gemeente Waadhoeke:

De documenten in deze download worden regelmatig met nieuwe gegevens bijgewerkt. Sommige data worden maandelijks toegevoegd en andere per kwartaal, per jaar of ad hoc. Er wordt dagelijks op nieuwe data gecontroleerd en de documenten worden hiermee altijd zo snel mogelijk bijgewerkt. Deze download is in principe eenmalig geldig. Het is ook mogelijk om een jaar lang toegang tot de meest recente versies van de documenten uit de “Uitgebreide informatie gemeente Waadhoeke” te ontvangen. Dit werkt met een online map waarin steeds alle laatste versies van de documenten voor de gemeente Waadhoeke te vinden zijn. De prijs voor een jaar lang toegang tot deze map is 75 Euro exclusief 21% BTW per jaar. Interesse in of andere vragen? Neem contact op.

Bekijk ook: